Cookiepolicy

Cookiepolicy

 

Översikt:

 

1. Informationen om ägarskapslängd
2. Vad är Cookies?
3. Hur man ta bort eller blockera cookies
4. Syftet med cookies på vår hemsida
5. Google Analytics
6. Användning av personuppgifter

 

1. Informationen om ägarskapslängd

 

Wauwshop APS
Emdrupvej 28A
DK-2100 Copenhagen Ø
support@wauwshop.dk

 

2. Vad är cookies?

 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande för att kunna känna igen den. Det finns ingen personlig information sparas i våra cookies, och de kan inte innehålla virus.

 

3. hur man ta bort eller blockera cookies

 

http://minecookies.org/cookiehandtering

 

4. Syftet med cookies på vår hemsida:

 

• Teknisk funktionalitet, så att vi kan komma ihåg dina inställningar.
• Trafik mätning, så vi vet hur många som besöker vår webbplats och kan bevisa detta till annonsörerna.
• Inriktning av reklam, så vi kan visa dig de annonser som vi tycker är mest relevanta och hur ofta samma annons visas.
• Webbplats använder cookies från följande tredje parter som har tillgång till dessa cookies:

 

5. Google Analytics

 

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen.
Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: Google-verktyg

 

6. Användning av personuppgifter

 

Personuppgifter ges aldrig till tredje part såvida du uttryckligen förbinder sig att göra det, och vi aldrig samla personuppgifter, utan att du ens har gett oss denna information vid registrering, Köp eller delta i en undersökning, etc. Här samlas information om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskaper om olika ämnen.
Personuppgifter används till inköp eller tjänster för vilka informationen som samlas in i samband med denna information kommer att användas som tillägg få större kännedom om du och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan, bland annat. omfattar studier och analys i syfte att förbättra våra produkter, tjänster och teknik, som visar innehåll och reklam som är anpassade till dina intressen och hobbies.
Kontakt angående. personuppgifter
Om du vill ha tillgång till den information som registrerats om dig på Wauwshop.com, kontakta på kundservice@wauwshop.com. Finns det registrerade felaktiga data, eller har du andra kommentarer, kan du kontakta på samma ställe. Du har möjlighet att få insikt i vad information registreras om dig, och du kan göra en invändning mot en registrering enligt reglerna om sekretess lagen.
Skydd av personuppgifter
Enligt den personliga datan till din personliga information hålls säker och konfidentiell. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som finns i skyddade lokaler, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras kontinuerligt för att avgöra om våra användarinformation hanteras säkert och kontinuerligt med beaktande av dina rättigheter som användare. Men kan inte vi garantera 100 procent säkerhet för överföring av data via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att andra omotiverade vinster obehöriga tillgång till information när data överförs och lagras elektroniskt. Du placerar så din personliga information på egen risk.
Personuppgifter skall utplånas eller avidentifieras löpande som de ändamål för vilka de insamlats, skall avslutas. Personuppgifter lagras i mer än 12 månaders användning.
Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan behövas. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vi gör det, kommer vi naturligtvis att informera datum för ”senaste uppdatering” längst ner på sidan. Vid betydande ändringar som vi ge dig budskap i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.
I den mån personuppgifter behandlas om dig, har du enligt privatliv lag rätt att vara information som personuppgifter kan hänföras till dig. Om det visar sig att den information och de data som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande, du har rätt att kräva dessa korrigerade, raderas eller blockeras. Du kan på något tid föremål på det faktum att information om dig omfattas av behandling. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Du har möjlighet att klaga på behandling av information och uppgifter om dig. Klagomålet skall in till Data inspektionen.se. personuppgifter Act, avsnitt 58 (1).