Villkor

Köpvillkor / Allmänna villkor

När du köper en kupong via Wauwshop.com du accepterar du dessa allmänna villkor:

 

Det är samarbetspartnern, och inte Wauwshop.com som levererar de varor eller tjänster som ett värdebevis ger tillgång till.

Du måste vara minst 18 år för att köpa värdebevis på Wauwshop.com Vid beställning av värdebevis på Wauwshop.com bekräftar du att du är 18 år eller äldre.

Tjänsten erbjuds av Wauwshop ApS, Emdrupvej 28A, 2100 København Ø.

Beställning

Värdebevis beställs online via  www.Wauwshop.com

Vid beställning, ange namn, adress, e-postadress och kontoinformation

Kort efter beställning tas emot skickas ett e-post med beställningsnummer. Beställningsnumret ska användas i dialogen med Wauwshop.com.

Betalning sker först efter det att erbjudandet har gått ut, och det minsta antalet köpare uppnås, om det finns ett krav på detta. Om kravet på minsta antal köpare inte uppfylls blir aktiveras inte värdebevisen och inga pengar dras från beställarens konto.

Försäljningen av värdebeviset blir först giltigt när Wauwshop.com har lyckats att registrera betalningen. Skulle betalning inte lyckas på första försöket (t.ex. eftersom den angivna kontot inte finns, inte har täckning, kreditkortsnummer är felaktigt, eller kortet har nått kreditgränsen), kommer försäljningen av värdebevis inte bli giltigt.

När köpet är genomfört kommer värdebeviset skickas via e-post till den e-postadress som du vid i köpet. Värdebeviset skickas direkt efter att betalningen inkommit på vårt konto.

Värdebeviset måste skrivas ut och kan lösas in vid den aktuella samarbetspartnern.

 

Priser

Wauwshop.com prissätter erbjudandet enligt avtalet med samarbetspartnern. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms.

 

Betalning

Du kan använda kreditkort. Det tillkommer ingen avgift vid betalning med kreditkort.

 

Inlösen av värdebevis

Alla värdebevis är försedda med två unika koder. Samarbetspartnern skall använda dessa koder när du löser in värdebeviset. Kopiering eller manipulering av värdebeviset är inte tillåtet. Vid misstanke om kopiering eller manipulering förbehåller sig Wauwshop.com rätten att vidarebefordra relevant information till respektive samarbetspartner.

 

Giltighetstiden på ditt värdebevis anges på värdebeviset, och framgår även innan du beställer. Om inget annat anges, är beviset giltigt 1 år från utfärdandet. Om värdebeviset gäller en produkt eller tjänst som endast erbjuds av samarbetspartnern under en viss tid (till exempel ett arrangemang/ event), begränsas automatiskt värdebevisets giltighet härtill.

 

Om du inte kan fått ditt värdebevis inlöst hos en samarbetspartner, kan du få återbetalat det belopp som du har betalat för värdebeviset, från antingen Wauwshop.com eller samarbetspartnern.

 

Du kontaktar helt enkelt bara oss på kundservice@Wauwshop.com, så vi kommer att överföra beloppet till ditt konto.

 

Returer

Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt från den dag du tar emot värdebeviset via e-post. Men du har ingen rätt att häva köpet av värdebeviset för biljetter till exempelvis arrangemang eller event eftersom biljetterna är undantagna ångerrätten i enlighet med gällande lag.

 

Du måste informera oss innan tidsfristens utgång om att du önskar att ångra ditt köp. Du kan skriva ett e-post till kundservice@Wauwshop.com eller skicka oss värdebeviset i ett brev på adressen: Wauwshop ApS, Emdrupvej 28A, 2100 København Ø, Danmark märkta ”retur”. Kom ihåg att bifoga information som gör det möjligt för oss att identifiera dig: namn, adress, e-post och gärna telefonnummer.

 

Du behöver inte upplysa om varför du ångrar ditt köp. Så länge du har använt dig av ångerrätten i tid och har returnerat värdebeviset, kommer Wauwshop snarast återbetala det belopp du betalat för värdebeviset. Vi återvänder beloppet till kreditkortet som användes då köpet genomfördes.

Det är inte möjligt att ångra ett köp efter att värdebeviset är löst hos Wauwshop samarbestpartner.

 

Ansvarsbegränsning och förbehåll

Wauwshop frånskriver sig allt ansvar för de varor eller tjänster som tillhandahålls från våra samarbetspartners i samband med inlösen av värdebeviset. Den produkt eller tjänst som ditt värdebevis ger tillgång till levererar samarbetspartnern i eget namn och för egen räkning, varför Wauwshop inte är ansvarig för eventuella fel eller brister i samband med samarbetspartners leverans av varor eller tjänster, om inte annat följer av tvingande lag. Wauwshop har ingen förpliktelse att betala någon ersättning för förlust som kan uppstå som en följd av (1) värdebeviset har inte lösts in av samarbetspartnern, (2) att produkten eller tjänsten inte svarar till dina förväntningar. Wauwshop reserverar sig för eventuella skriv-och / eller tryckfel på www.Wauwshop.com.

 

Vi strävar efter att www.Wauwshop.com skall vara tillgänglig vid alla tidpunkter, men kan inte garantera att webbplatsen när som helst är fullt fungerande och felfri. Wauwshop kan inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser av användningen av Wauwshop.com, såsom skador på din dator eller förlust av data. Du ansvarar för den tekniska utrustning och programvara som krävs för att använda webbplatsen, som exempelvis internetåtkomst, webbläsare, e-post etc. Vi tar inte heller ansvar för eventuella förluster som orsakats av att en användare har använt tjänsten, utan att följa de tekniska specifikationerna och ytterligare instruktioner.

Wauwshop är inte ansvarig för innehållet från användare eller tredje part i diskussionsforum, personliga sidor eller liknande. Ansvaret för att innehållet inte strider mot några rättigheter eller lagstiftning, åligger användaren eller tredje part. Wauwshop förbehåller sig rätten att ta bort information som skrivs i allmänt tillgängliga forum på webbplatsen samt inlägg eller publikationer som enligt vår mening är stötande, olämpligt eller på annat sätt bryter mot de allmänna villkoren eller tillämplig lag.

 

Behandling av personuppgifter

När du köper ett värdebevis på Wauwshop.com, registrerar vi den information som du lämnar gällande namn, adress, telefonnummer och e-post. Information du ger utöver din användarprofil, är frivillig.

 

Wauwshop är ansvarig för insamling och hantering av data. Du har alltid möjlighet att få inblick i vilken information som lagras om dig, och du kan invända mot registrering enligt dina rättigheter angivna i Personuppgiftslagen. Läs mer om insamling och behandling av personuppgifter under ”sekretess”.

Wauwshop.com använder cookies för att föra demografisk och användarrelatera statistik och för att säkerställa en helhetssyn på annonsformaten. För detta ändamål registrerar vi information av teknisk natur som besökstid, typ av webbläsare, IP-nummer etc. För alla annonsformat registrerar vi om du klickar på annonsen. Se mer om cookies och hur de kan tas bort under ”sekretess”.

 

Vid fel eller problem

I händelse av fel eller problem med värdebeviset eller inlösen därav kommer Wauwshop hjälpa dig att hitta en lösning. Du kan i sådana fall kontakta oss på kundservice@Wauwshop.com

 

Vill du göra ett klagomål genom ODR?

Wauwshop stödjer ODR initiativet (Online Dispute Resolution). ODR-plattformen är en europeisk klagomålsportal, som användare kan använda sig av för att klaga direkt till ett företag som säljer sina varor via internet. ODR-plattformen drivs av Europakommissionen. Plattformen kan användas från den 15 februari 2016 via följande länk:  http://ec.europa.eu/odr

 

Ändring av villkor

Wauwshop har när som helst rätt att ändra dessa villkor. De gällande villkoren kommer alltid att visas på Wauwshop.com.

 

Tillämplig lag och tvister

Köp via Wauwshop.com, relaterat till ovanstående villkor etc., är föremål för Dansk lag. Genom att använda webbplatsen godkänner du att alla tvister mellan dig och Wauwshop, på ovanstående villkor etc., skall avgöras av de Danska domstolarna.